Ytterligare förlängt omsättningsstöd

Regeringen skriver i ett pressmeddelande den 11 januari att ”de åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19-pandemin som nu införs kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företag” och förlänger omsättningsstöden till enskilda näringsidkare för även februari 2022. 

Strax innan jul meddelade regeringen att stöden kommer att aktiveras för december och januari. 

Förutsättningarna för omsättningsstödet är liksom tidigare bland annat att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden.

Läs mer på regeringens hemsida.

Frilans Riks