Rapport om kursutskottets arbete i Servicebolaget

Vårens kurser kommer efterhand att presenteras på Servicebolagets hemsida. Och det väntas bli många! En betydligt större andel av bolagets resurser går nämligen till kurser, som följd av ett ökat medlemstryck för detta. Här kan du läsa om hur det nybildade kursutskottet gick till väga när de valde ut kurserna.

Kursutskottet, bestående av oss två styrelseledamöter i Servicebolaget tillika representanter från Frilans Riks styrelse, har haft sitt första möte. Med på mötet var Elisabet Wahl, kurssamordnare på Servicebolaget. Målet: att fylla våren med grymma kurser. Och vi tror att vi har lyckats! Vi har valt att gå vidare med ett 20-tal kurser, en ansenlig mängd varför några troligtvis kommer att spilla över till höstens kursprogram (som planeras på nästa kursutskottsmöte i vår).

För att nå vårt mål började vi med att titta på inkomna önskemål. Utöver de regionala frilansklubbarnas har vi även haft enskilda medlemmars kursförslag att tillgå. För att säkerställa tendenser har vi även tittat bakåt i tiden. De som liknade varandra slog vi ihop där det var möjligt.

Det var en utmaning att välja och prioritera bland alla intressanta förslag. Vi satsade på att försöka erbjuda något för alla, oavsett om man är nyfiken och vill lära sig grunderna eller om man vill utveckla befintliga kunskaper. Även den regionala aspekten har vi försökt beakta så långt möjligt. Det är ofrånkomligt att vi har flest medlemmar i Stockholm samt en försvarlig del som bor i Göteborg och Malmö. Dessa städer är även lätta att resa till för de flesta. Dessa oundvikliga faktum till trots kände vi att det var viktigt att få ut kurser ut i landet också. Och där ville vi vara extra lyhörda för de regionala önskemålen, förutsatt att det finns möjligheter, det vill säga allt från deltagartäckning till praktiska förutsättningar.

 

På tal om regional rättvisa; en medlems klagan ledde till att vi vill testa att låta medlemmar boende i någon av våra nordligaste klubbar (Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten) få cirka tio procent av kursplatserna i Stockholm vikta. Detta så att de har möjlighet att bättre kunna planera sina resor då det gäller att vara ute i god för att boka de billigaste. Anledningen till att platser enbart viks i Stockholm är för att det är dit medlemmarna i norr oftast söker sig när de väljer kurser utanför sin egen region.

Nämnas kan i sammanhanget att vi räknar en tredagarskurs som tre kurser av planerings- och kostnadsmässiga skäl. Vidare kommer dyra specialistkurser, sådana som vänder sig till en väldigt begränsad del av medlemmarna, att subventioneras av rättviseskäl. Utgångspunkten är förstås att det ska vara väldigt förmånliga priser för medlemmarna.

 

Slutligen; för att så många som möjligt i framtiden ska kunna ta del av kurserna ska vi fortsätta att se över möjligheterna till livesändning som medlemmarna ska kunna ta del av via inloggning. Det kommer med största sannolikhet handla om en begränsad kvalitet. I alla fall till en början.

Fatima Grönblad och Göran Schüsseleder

2 reaktioner till “Rapport om kursutskottets arbete i Servicebolaget”

 1. Hej Vänner,
  Tack för er rapport. Bra och givande.
  Ett förslag:
  Många av oss har svårare att sälja material numera. Och därfö sökeralltärnativa vägar. En av dessa vägar ’r att starta egen internettidning och publicera sina material där. Men hur ska man då försörja sig på verksamheten?
  En kurs om hur kan man gå tillväga för att starta en internettidning och hur kan man få in reklam och bestämma priser för dessa reklam skulle hjälpa oss.
  Kanske en tre dagars kurs (eller en veckas):
  en dag hur man startar en internettidning från ide till färdig produktion
  En dag teknisk kunskap om hur man gör en hemsida lättast uppdadetar den
  En dag Att få in reklam och få betelt för reklamenen
  GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
  Vänliga hälsningar
  Abdullah Gürgün

Lämna ett svar