Frilans Riks årsmöte 2020

Moa Skimutis från Frilans Syd och Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks, deltog på årsmötet. Frilans Syd tog intiativ till stödet för frilansjournalister i Belarus. Foto: Hasse Hedström
Moa Skimutis från Frilans Syd och Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks, deltog på årsmötet. Frilans Syd tog intiativ till stödet för frilansjournalister i Belarus. Foto: Hasse Hedström

Årsmötet ägde rum på den i år hundraåriga biografen Tellus i Midsommarkransen i södra Stockholm. Det hölls när coronavirusepidemin spred sig allt snabbare. Trots det valde vi utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte skjuta upp mötet utan hittade lösningar. Som att huvuddelen av de valda ombuden deltog i diskussionerna och röstade via länk.

Innan mötet intervjuades Frilans Riks ordförande av Journalisten och tog bland annat upp corona-epidemin och konsekvenserna för frilansjournalister:

https://www.journalisten.se/nyheter/ju-fler-frilansar-vi-blir-desto-mer-maste-fragorna-lyftas-fram

På grund av coronan skalade vi bort alla icke nödvändiga punkter, med undantag av a-kassans chef Wolfgang Ramstedt som berättade om fördelen med att vara med i kassan även som frilans.

Fem motioner fanns att ta ställning till:

1. Om hållbarhetstänkande för fackligt engagerade journalister sidan

2. Om att ta bort premien till buffertfonden för Bliwa basgrupp-försäkring för medlemmar som tjänar under a-kassetaket

3. Om utjämningsbidrag till sektionerna

4. Om upphovsrätt och presstöd

5. Om avdrag för friskvård för frilansjournalister

Tre av motioner togs utan diskussion: nr. 1, 2 och 5

Motion 3 om utjämningsbidrag ansågs besvarad, med tillägget att tillsätta en utredning som tittar på vilka konsekvenser ett utjämningsbidrag får för Frilans Riks och för sektionerna.
Diskussion blev det också om motion 4. 

Börge Nilsson (Värmland) yrkade avslag med argumentet att oavsett de behjärtansvärda kraven i motionen så skulle den andra att-satsen innebära farliga politiska inskränkningar av mediers frihet.

Årsmötet antog första att-satsen och avslog den andra. 

Diskussion blev det vidare om Omorganisering av sektionerna och deras indelning. 

Ett tillägg gjordes av sektion Syd till andra förslags-punkten av fyra – Jönköpings län och norra Kalmar län förs över till Östergötlandssektionen. För att förvissa sig om att om överföringen genomförs före årsmötet 2021 så ska Syd kompenseras ekonomiskt för det medlemstapp omläggningen skulle medföra för sektionen. 

Årsmöte beslutade enligt Syds önskemål.

Ett stöduttalande för Belarus frilansjournalister, skrivet av Syd, togs av årsmötet.

Avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet, och en ny styrelse för verksamhetsåret 2020-2021 valdes och ser ut så här:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval) 

Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval) 

Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval) 

Bella Stenberg, Västra (nyval) 

Marja Beckman, Mälardalen (omval) 

Gunilla Kracht, Syd (omval) 

Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval) 

Henrik Simonsen, Syd (omval)

Suppleanter:

Hannah Ohlén Järvinen, Syd (omval) 

Maria Hansson Botin, Västra (nyval)

Tack avgående ledamöter: Agnes Arpi och Anna Persson

Tack avgående revisorssuppleant Bertholof Brännström

Tack valberedningen

Protokollet läggs så småningom ut här på Frilans Riks hemsida.

Nu väntar ett nytt spännande verksamhetsår som börjar dramatiskt med corona-viruset.

Under verksamhetsåret kommer:

* detaljerna kring implementeringen av EU:s upphovsrätt i svensk lag att klarna,

* vi fortsätta rekrytera frilansare och växa till antalet och andelen i förbundet,

* vi driva på för bättre arvoden, bilda nätverk, förhandla fram frilansavtal…

Och mycket mer som vi inte vet om än.

Till sist: 

Tack alla ombud för att ni var med – utan er inget årsmöte.

Tack presidiet som genomförde årsmötet med säkerhet.

Alla punkter vi fick ställa in – Årets Frilans, Redaktör och Fulavtal, liksom middag, underhållning och frilansfackligt arbete 50 år – återkommer vi till när coronan blåst över.

Gert Lundstedt – Ordförande Frilans Riks