Sök omsättningsstödet – om ni kan

Det har nu gått en månad sedan det blev möjligt för frilansare med enskild firma som fått minskad omsättning på grund av pandemin att söka det så kallade Omsättningsstödet. 
Regeringen beslutade ju om stödet efter att många, däribland SJF protesterat mot att just denna grupp fallit mellan stolarna när det gäller andra stödåtgärder. 
Som vi i Frilans Riks tidigare med besvikelse har konstaterat är det tyvärr många medlemmar som hamnar utanför den här gången också, dels på grund av att det är specifika jämförelsemånader från förra året som ska ligga till grund för ansökningen och dels för att de som söker måste ha haft en omsättning på minst 200 000 under 2019.
Sista ansökningsdagen för den här omgången är 31:a januari 2021 och den omfattar alltså omsättningsminskningar för perioderna mars-april, maj och juni-juli 2020.

Efter påtryckningar bland annat från SJF, KLYS och TCO har regeringen beslutat att sänka gränsen till 180 000 men detta gäller först för nästa ansökningsperiod som kommer att omfatta omsättningsminskning augusti-oktober 2020. Ännu finns ingen information om när ansökningstiden för den stödomgången börjar.
Det har varit, och är, mycket svårt att få fram korrekt information om ansökningsförfarandet och vad som gäller, därför råder det fortfarande stora oklarheter. 
Dessutom verkar det vara stor skillnad beroende på vilken länsstyrelse som handlägger stödet hur smidigt ansökningsförfarandet går och hur snabbt den som blivit beviljad stöd får pengarna utbetalda. Vi har dock fått rapporter från medlemmar som sökt att det går relativt enkelt att fylla i ansökningsformuläret men att det kräver tid och tålamod. 

Vi uppmanar medlemmar som uppfyller grundkriterierna att trots att det kan verka krångligt ändå söka stödet, om inte annat för att visa på vilket stort behov som finns.
Om ni har frågor, kontakta gärna Frilansjouren!
Den information som finns att tillgå angående stödet hittar ni här:

https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset/omsattningsstod-till-enskild-naringsverksamhet