Förlängt omsättningsstöd

Som regeringen tidigare meddelat kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare (egenföretagare med enskild firma) som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Stödnivån höjs också från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. 

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-och-omsattningsstod-till-handelsbolag/