Frilans Riks träffade belarusiska
oppositionen

Belarus oppositionsledare i exil, Svjatlana Tsichanouskaja, har varit i Stockholm.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt var inbjuden till det möte där Tsichanouskaja mötte svenska civilsamhällesorganisationer för att diskutera samarbeten kring demokrati och mänskliga rättigheter. Ett arbete Journalistförbundet varit och är inblandat i. 

Mellan 2018 och 2020 hade sektion Syd i Frilans Riks ett utbyte med regionala journalister i det belarusiska journalistförbundet BAJ. Vid Journalistförbundets kongress i oktober antogs en motion från Frilans Riks (ursprungligen skriven av sektion Syd) om att associera BAJ till Journalistförbundet. Förbundet tittar nu på hur ett sådant medlemskap kan se ut för att göra mest nytta för journalister i BAJ, som upplösts av diktatorn Alexander Lukasjenkos regim.

Vid mötet med Svjatlana Tsichanouskaja berättade en av hennes närmaste rådgivare att situationen för journalister i Belarus under Lukasjenkos diktatur är mycket svår. Journalister som ännu är kvar i landet – många har gått i exil och ett trettiotal är fängslade – håller låg profil och försöker rapportera om situationen i sociala medier. Det medie-vakuum som därmed uppstått fylls istället av regimtrogna och ryska medier berättade Tsichanouskajas rådgivare.
Så fort det klarnat kring hur ett associerat medlemskap för BAJ i Journalistförbundet kommer att se ut rapporterar vi om det här på hemsidan.

Gert Lundstedt 

Belarus_forum_civilsamhället
Gruppfoto från mötet.